ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εστιατ?ρια, Καφ??, All day/Snack/Street Food

Πολλ? τα αθηνα?κ? μουσε?α που φιλοξενο?ν αυτ?ν τον καιρ? ενδιαφ?ρουσε? εκθ?σει?. Αφο? ακον?σουμε το αισθητικ? μα? κριτ?ριο, θα απολα?σουμε ?ναν καφ?, ?να ωρα?ο γλυκ? ? ?να ελαφρ? σνακ στα φιλ?ξενα καφ? του?.

Μουσε?ο Ακρ?πολη?: ?λο το καλοκα?ρι και ?ω? τι? 31 Δεκεμβρ?ου μπορο?με να παρακολουθ?σουμε την εκθεσιακ? δρ?ση «Αρχα?κ? Χρ?ματα» και να επιλ?ξουμε αν?μεσα στο ισ?γειο καφ? με θ?α την αρχαιολογικ? ανασκαφ? και στη βερ?ντα του εστιατορ?ου με θ?α τον Ιερ? Λ?φο. Στο πρ?το θα καθ?σουμε για καφ? και ροφ?ματα και στο δε?τερο για ?να ελληνικ? πρωιν? ? για ?να γε?μα με μπατζ?να και κρητικ? πιλ?φι με στ?κα, αλλ? και παγωτ? κα?μ?κι.
Μουσε?ο Ακρ?πολη?, Διονυσ?ου Αρεοπαγ?του 15, Μακρυγι?ννη, Τ/210-90.00.915.

Μουσε?ο Κυκλαδικ?? Τ?χνη?: Απ? 20/6 μ?χρι 20/10/2019 «τρ?χει» η ?κθεση με τ?τλο «Πικ?σο και Αρχαι?τητα. Γραμμ? και πηλ??», με κεραμικ? και σχ?δια που εμπνε?στηκε ο Πικ?σο απ? την αρχαι?τητα. Στο τ?λο? θα καθ?σουμε στο Cycladic Café για να γευτο?με λαβρ?κι με μοσχολ?μονο και σαντορινι? κ?ππαρη, αλλ? και μια πλο?σια καρυδ?πιτα.
Μουσε?ο Κυκλαδικ?? Τ?χνη?, Νεοφ?του Δο?κα 4, Αθ?να, Τ/210-72.28.321.

Εθνικ? Αρχαιολογικ? Μουσε?ο: Μη χ?σετε τι? «Αμ?τρητε? ?ψει? του Ωρα?ου» (μ?χρι και τον Δεκ?μβριο), ?που 340 αρχαι?τητε? απ? τι? πλο?σιε? συλλογ?? του μουσε?ου συνδυ?ζονται με σ?γχρονα ψηφιακ? μ?σα και μα? ταξιδε?ουν στον χρ?νο. Μετ?, επιβ?λλεται ?να αρωματικ? τσ?ι, αλλ? και ?να ελαφρ? σ?ντουιτ? σε ?ναν απ? του? πιο ωρα?ου? κ?που? τη? Αθ?να?, με μεσογειακ? φυτ?, πολ?τιμα ψηφιδωτ? και αγ?λματα.
Εθνικ? Αρχαιολογικ? Μουσε?ο, Πατησ?ων 44, Αθ?να, Τ/213-21.44.800.

Βυζαντιν? και Χριστιανικ? Μουσε?ο: ?σα που προλαβα?νουμε. ?ω? το τ?λο? Ιουν?ου διαρκε? η ?κθεση «Broken History – Σπασμ?νη Ιστορ?α»: ο ζωγρ?φο? Πα?λο? Σ?μιο? ανασυνθ?τει 66 ?ργα μεγ?λων διαστ?σεων απ? του? προ?στορικο?? χρ?νου? μ?χρι τη μεταβυζαντιν? περ?οδο. Στον κ?πο του μουσε?ου, στο Ilissia μπιστρ?, μπορο?με να απολα?σουμε απ? σαλ?τα και μπουγιουρντ? μ?χρι γαριδομακαρον?δα.
Βυζαντιν? και Χριστιανικ? Μουσε?ο, Βασιλ?σση? Σοφ?α? 22, Αθ?να, Τ/213-21.39.607.

Μουσε?ο Μπεν?κη: Πολλ?? οι εκθ?σει? για το καλοκα?ρι: παραδοσιακ?? κο?κλε? και παιχν?δια απ? την Ιαπων?α στο Μουσε?ο Παιχνιδι?ν, το Athens Photo Festival 2019 στο Κτ?ριο τη? Οδο? Πειραι?? κ.?. Στη βερ?ντα του υπ?ροχου νεοκλασικο? στο κ?ντρο, αλλ? και στο εντυπωσιακ? α?θριο τη? οδο? Πειραι??, γε?εσαι απ? ντολμαδ?κια μ?χρι τ?ρτε? και ελαφρι?? σαλ?τε?, αλλ? και συμπαθ?στατα γλυκ?.
Μουσε?ο Μπεν?κη, Κουμπ?ρη 1 και Βασιλ?σση? Σοφ?α?, Αθ?να, Τ/210-36.71.000 και Πειραι?? 138 και Ανδρον?κου, Γκ?ζι, Τ/210-34.53.111.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ