ΑΤΖΕΝΤΑ

Η πολιτιστικ? ατζ?ντα τη? Π?μπτη?

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

- Ο τραγουδιστ?? Κωστ?? Μαραβ?για? δ?νει συναυλ?α στη Σχολ? Ουρσουλιν?ν στο πλα?σιο του Φεστιβ?λ Τ?νου. Στι? 9 μ.μ. Λουτρ?, Τ?νο?.

- Ατομικ? ?κθεση ζωγραφικ?? τη? Λ?να Ντ?μοβα με τ?τλο «Directions» με την επιμ?λεια του Ελληνοαμερικανο? γκαλερ?στα Τ?κη Ευσταθ?ου παρουσι?ζεται στο ξενοδοχε?ο Lazart. Εω? 31/10. Κολοκοτρ?νη 16, Θεσσαλον?κη.

- Υπα?θριε? προβολ?? τη? εν?τητα? «Park your Cinema» διοργαν?νονται στο ΚΠΙΣΝ, με σημεριν? ταιν?α «Το Π?ρτι» του Μπλ?ικ Εντουαρντ? και πρωταγωνιστ? τον Π?τερ Σ?λερ. Στι? 9 μ.μ. Λ. Συγγρο? 364.

- Μουσικ? βραδι? πραγματοποιε?ται στην ταρ?τσα του Gazarte απ? την ερμηνε?τρια και τραγουδοποι? Ειρ?νη Σκυλακ?κη και την μπ?ντα τη?. Στι? 9.30 μ.μ. Βουτ?δων 32-34.

- Εγκαινι?ζονται τρει? ατομικ?? εκθ?σει?, των Σπ?ρου Αγγελ?πουλου, Sam Friedman και Joakim Ojanen στο πλα?σιο του προγρ?μματο? φιλοξεν?α? τη? γκαλερ? «Δ?ο Χωρι?». Στι? 9 μ.μ. Πλατε?α Παν?χρα, Μ?κονο?.

- Η μουσικ? παρ?σταση η «Ταρ?τσα του Φο?βου» ολοκληρ?νεται με συναυλ?α του Φο?βου Δεληβορι?, Διον?ση Σαββ?πουλο, Μιχ?λη και Παντελ? Καλογερ?κη. Στι? 8.30 μ.μ. Ιερ? Οδ?? 13, Γκ?ζι.

- Στο πλα?σιο του Φεστιβ?λ Ρεματι?? 2019 - Ν?χτε? Αλληλεγγ?η? παρουσι?ζεται η μουσικ? παρ?σταση «Νηστικ?? Δε?πνο?» με τον ηθοποι? και τραγουδοποι? Ν?κο Καλογερ?πουλο. Στι? 9 μ.μ. Ευριπ?δειο Θ?ατρο Ρεματι??, Πολ?δροσο Χαλανδρ?ου.

- Εγκαινι?ζεται η ομαδικ? εικαστικ? ?κθεση με τ?τλο «From Greece with love» με ?ργα 21 καλλιτεχν?ν απ? την Gallery Genesis. Εω? 1/8. Στι? 9 μ.μ. Χ?ριτο? 35. 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ