ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Συμβουλ??, Αυγ?

6 β?ματα για να πετ?χουν

  • Ζεστα?νουμε ελαφρ?? το τηγ?νι.
  • Ρ?χνουμε τ?σο ελαι?λαδο ?σο να καλ?πτει τον π?το του τηγανιο? σε ?ψο? περ?που 3 χιλιοστ?ν.
  • Σπ?με τα αυγ? ?να-?να, πρ?τα σε ?να μπολ, για να ελ?γξουμε τη φρεσκ?δα του?. Αν το ασπρ?δι ε?ναι συμπαγ?? και δεν «τρ?χει», τ?τε τα αυγ? ε?ναι φρ?σκα και τα μεταφ?ρουμε προσεκτικ? στο τηγ?νι.
  • Ψ?νουμε σε πολ? σιγαν? φωτι?.
  • Αν θ?λουμε τα αυγ? ομοι?μορφα ψημ?να στην επ?νω πλευρ? και σε αυτ?ν που εφ?πτεται με το τηγ?νι, απλ?? τα σκεπ?ζουμε για 30 δευτερ?λεπτα ?ω? 1 λεπτ? με ?να καπ?κι.
  • Αν «βιαζ?μαστε», μπορο?με με ?να κουταλ?κι να ρ?ξουμε το λ?δι του τηγανιο? π?νω στου? κρ?κου?. ?τσι, θα ψηθε? πιο γρ?γορα το ασπρ?δι που του? περιβ?λλει - αλλ? και ο κρ?κο? περισσ?τερο.
Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ