ΚΟΣΜΟΣ

Ο ?λτον Τζον συγκ?ντρωσε 6 εκ. δολ. για τη μ?χη κατ? του AIDS

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο ?λτον Τζον διοργ?νωσε γκαλ? στη Ν?τια Γαλλ?α και συγκ?ντρωσε περ?που 5,4 εκατομμ?ρια ευρ? (6 εκατ. δολ?ρια) για την καταπολ?μηση του HIV / AIDS στην Κ?νυα.

Ο Βρεταν?? τραγουδιστ??, τραγουδοποι?? και πιαν?στα?, σε ?να δι?λειμμα απ? την αποχαιρετιστ?ρια παγκ?σμια περιοδε?α του, καλωσ?ρισε το βρ?δυ τη? 24η? Ιουλ?ου του? συμπατρι?τε? του, τον τραγουδιστ? των Coldplay, Κρι? Μ?ρτιν, τον κιθαρ?στα του συγκροτ?ματο? The Who, Πιτ Τ?ουνσεντ, την ηθοποι?, Τζ?αν Κ?λιν? και τον τραγουδιστ? και ηθοποι?, Τ?ρον ?τζερτον που πρωταγων?στησε στον ρ?λο του Σερ ?λτον Τζον, στη βιογραφικ? ταιν?α Rocketman, στη β?λα του φωτογρ?φου Ζαν Πιγκ?τζι στην Αντ?μπ, στη Γαλλ?α.

Οι καλεσμ?νοι επ?λεξαν καλοκαιριν? σ?νολα και κ?ποιοι μιμ?θηκαν εικονικ?? εμφαν?σει? του ?λτον Τζον.

«Ε?μαστε εδ? για το ?δρυμα Elton John AIDS, για το πρ?το φιλανθρωπικ? γκαλ? στη ν?τια Γαλλ?α, ελπ?ζουμε να συγκεντρ?σουμε χρ?ματα για ανθρ?που? που τα χρει?ζονται απεγνωσμ?να για την καταπολ?μηση του HIV και του AIDS», δ?λωσε ο τραγουδιστ?? στου? δημοσιογρ?φου?.

Σε δημοπρασ?α που διοργαν?θηκε για την εν?σχυση των σκοπ?ν του Ιδρ?ματο? Elton John Aids, οι καλεσμ?νοι κλ?θηκαν να υποβ?λουν προσφορ?? για μ?α Bentley Flying Spur First Edition σε βαθ? μπλε χρ?μα - η οπο?α πουλ?θηκε ?ναντι 700.000 ευρ?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ