ΑΤΖΕΝΤΑ

Η πολιτιστικ? ατζ?ντα τη? Παρασκευ??

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Eκθεση φωτογραφ?α? τη? Ν?ντια? Κουλουρ? στην Ερμο?πολη, Σ?ρο?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

- Εγκαινι?ζεται η ?κθεση βιβλ?ου Ναυπλ?ου με την παρουσ?α 70 εκδοτ?ν στην πλατε?α Ων?ση. Εω? 18/8. Στι? 7.30 μ.μ. Πλατε?α Ων?ση Να?πλιο.

- Ξεκιν?ει το 11ο Μουσικ? Φεστιβ?λ Δρ?μου Καλαμ?τα? με μια συναυλ?α των Γι?ννη Αγγελ?κα και Πα?λου Παυλ?δη. Πολυχ?ρο? ΑΣΟ Παμ?σου, Χωρι? Αρι?.

- Στο Φεστιβ?λ στη Θ?λασσα - 2019 τραγουδ?ει η ερμηνε?τρια Μελ?να Καν? στον Πολυχ?ρο Λιπασμ?των. Στι? 9 μ.μ. Δραπετσ?να.

- Ο μουσικ?? Δημ?τρη? Ζαφειρ?λη? μαζ? με το «Αμφ?ωνο? Τ?ρψι? New Group» και τι? «Μο?σε? επ? το ?ργον» παρουσι?ζει τη μουσικ? συναυλ?α «Ο,τι ε?σαι, π?στο». Στι? 9 μ.μ. Ευριπ?δειο Θ?ατρο Ρεματι??.

- Η μουσικ? μπ?ντα Baba Zula ?ρχεται να ξεσηκ?σει το αθηνα?κ? κοιν? με μια εκρηκτικ? συναυλ?α στην ταρ?τσα του Gazarte. Στι? 8 μ.μ. Βουτ?δων 34, Γκ?ζι.

- Δ?ο θρ?λοι τη? ηλεκτρονικ?? μουσικ??, ο Νικ Γου?ρεν και ο Ερναν Καταν?ο, εμφαν?ζονται στα decks του Bolivar Beach Bar στο πλα?σιο του πρ?τζεκτ «The Soundgarden». Στι? 9 μ.μ. Λ. Ποσειδ?νο?, Ακτ? του Ηλ?ου Αλιμο?.

- Στο πλα?σιο του πολιτιστικο? προγρ?μματο? του Δ?μου Σ?ρου - Ερμο?πολη? «Σ?ρο? Πολιτισμ?? 2019» πραγματοποιε?ται η ?κθεση φωτογραφ?α? «Αψηφ?ντα? τη βαρ?τητα» τη? Ν?ντια? Κουλουρ?, στην Α?θουσα Εμμ. Ρο?δη. Εω? 7/8. Πλατε?α Μιαο?λη Ερμο?πολη, Σ?ρο?.

- Η ομ?δα Experimento παρουσι?ζει την παρ?σταση «Lemon», ?ργο βασισμ?νο στο «Χιλιαεννιακ?σια» του Αλεσ?ντρο Μπ?ρικο, στον βραχ?ονα του λιμανιο? στο Λουτρ?κι. Στι? 9.30 μ.μ. Λουτρ?κι. 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ