ΕΛΛΑΔΑ

Επιχε?ρηση τη? δ?ωξη? ναρκωτικ?ν στο Μεν?δι - Κατασχ?θηκε σημαντικ? ποσ?τητα ηρω?νη?

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε εξ?λιξη βρ?σκεται επιχε?ρηση του Τμ?ματο? Δ?ωξη? Ναρκωτικ?ν τη? Ασφ?λεια? Πατρ?ν στο Μεν?δι τη? Αττικ??, με σκοπ? τη σ?λληψη διακινητ?ν ναρκωτικ?ν.

Σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, οι αστυνομικο? ?χουν συλλ?βει δ?ο ?τομα, εν? ?χουν βρει σημαντικ? ποσ?τητα ηρω?νη?.

Επ?σημε? ανακοιν?σει? για την υπ?θεση αναμ?νεται να γ?νουν αργ?τερα απ? την αστυνομ?α.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ