ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Με εσ?ν? πριγκιπικ?

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Η ισχ?? εν τη εν?σει στον βωμ? του βι?σιμου τουρισμο?» θα μπορο?σε να ε?ναι το μ?το του ν?ου οργανισμο? Travelyst, που φ?ρει την υπογραφ? του δο?κα του Σ?σεξ Χ?ρι και συνεργ?ζεται με τι? μεγαλ?τερε? ταξιδιωτικ?? πλατφ?ρμε?, ?πω? οι Booking, SkyScanner, TripAdvisor κ.?.

Με 1,8 δισ. διεθνε?? ταξιδι?τε? μ?χρι το 2030 και ?να στα δ?κα επαγγ?λματα να σχετ?ζονται με τον τουρισμ?, το Travelyst ?χει σκοπ? να «εργαστε?» στην κατε?θυνση τη? θετικ?? επ?δραση? του τουρισμο? στι? τοπικ?? κοινων?ε? και στο περιβ?λλον.

travalyst.org

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ