ΕΛΛΑΔΑ

Μπαρ?ζ επιθ?σεων σε τρ?πεζε? και γραφε?α τη? ΝΔ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Mπαρ?ζ επιθ?σεων απ? τι? οπο?ε? προκλ?θηκαν υλικ?? ζημι?? πραγματοπο?ησαν ?γνωστοι σε υποκαταστ?ματα τραπεζ?ν αλλ? και σε γραφε?α τη? ΝΔ τα ξημερ?ματα τη? Δευτ?ρα?.

Οι επιθ?σει? πραγματοποι?θηκαν μ?σα σε 25 λεπτ? σε ?νω Γλυφ?δα, ?λιμο, Κυψ?λη και Β?ρωνα.

Η πρ?τη επ?θεση ?γινε στι? 1:35 στον ?λιμο ?ταν  ?γνωστοι χτ?πησαν υποκατ?στημα τρ?πεζα? στη συμβολ? των οδ?ν Θουκυδ?δου και Γρηγ?ρη Αυξεντ?ου καθ?? και τα γραφε?α τη? ΟΝΝΕΔ που βρ?σκονταν απ?ναντι.

?να λεπτ? αργ?τερα, δε?τερη ομ?δα πραγματοπο?ησε επ?θεση στην ?νω Γλυφαδα σε γραφε?α τη? ΝΔ στην οδ? Κωνσταντ?νου Αθαν?του.

Στην Κυψ?λη η επ?θεση πραγματοποι?θηκε στι? 1:55 με στ?χο τρ?πεζα στην οδ? Κερκ?ρα? 51 εν? στον Β?ρωνα στ?χο? των αγν?στων ?γινε στι? 2:00 τρ?πεζα στην οδ? Φορμ?ωνο? 132.

Σ?μφωνα με ?σα μετ?δωσε ο ΣΚΑ?, η αστυνομ?α προχ?ρησε σε 25 προσαγωγ?? για τι? επιθ?σει? - ?ξι στην περιοχ? του Αλ?μου, ενν?α στη Γλυφ?δα και ?λλε? δ?κα στι? περιοχ?? Κυψ?λη? και Β?ρωνα.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ