ΜΕ ΤΗΝ ?Κ?

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

?να πολυτελ?? συλλεκτικ? λε?κωμα 192 σελ?δων αφιερωμ?νο στα 100 χρ?νια τη? «Καθημεριν??».

?να ταξ?δι σε κορυφα?α γεγον?τα, σημαντικ? επιστημονικ? επιτε?γματα και μεγ?λε? στιγμ?? του πολιτισμο? τον αι?να που π?ρασε μ?σα απ? κε?μενα, σκ?τσα, συνεντε?ξει? και σελ?δε? τη? εφημερ?δα?.

?να «ευχαριστ?» στου? αναγν?στε? τη? «Καθημεριν??, που στηρ?ζουν κι εμπιστε?ονται την αξιοπιστ?α και την ποι?τητ? τη?.


Την Κυριακ? 22 Σεπτεμβρ?ου με την Καθημεριν?
 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ