ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

Στα 500 δισ. δολ. συρρικν?θηκε η αξ?α των ευρωπα?κ?ν τραπεζ?ν

REUTERS

Η κεφαλαιοπο?ηση των ευρωπα?κ?ν τραπεζ?ν ?χει υποχωρ?σει στο χαμηλ?τερο επ?πεδο απ? το 2012, ?ταν βρισκ?ταν στο αποκορ?φωμ? τη? η κρ?ση δημοσ?ου χρ?ου? τη? Ευρωζ?νη?, και απ?χει ελ?χιστα απ? το επ?πεδο ?που ε?χε υποχωρ?σει το 2008, στο ζεν?θ τη? παγκ?σμια? χρηματοπιστωτικ?? κρ?ση?.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ «Κ»

1 β?ντεο arkou1

Στο κτηνιατρε?ο του ?Αρκτο?ρου?

Η «Κ» παρακολο?θησε τι? χειρουργικ?? επεμβ?σει? σε δ?ο αρκο?δε? στο ειδικ? διαμορφωμ?νο ιατρε?ο στο καταφ?γιο του Αρκτο?ρου στο Νυμφα?ο Φλ?ρινα?.

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ K

ΤΑΞΙΔΙΑ