Αριστοτελ?α Πελ?νη

Αριστοτελ?α Πελ?νη

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Κονκλ?βιο (01/08/19)

synedriash-t_1

Ε?ναι οι ανθρ?πινε? στιγμ?? που κ?νουν τη διαφορ?. Και ?ταν απ? αυτ?? η χθεσιν? μικρ? τελετ? που διοργ?νωσε ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? στο Μ?γαρο Μαξ?μου για τον Δημ?τρη Στεφ?νου.