Γι?ργο? Σ. Μπουρδ?ρα?

Γι?ργο? Σ. Μπουρδ?ρα?

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγ?, αυτο? και οι ?λλοι

Ε?ναι μεγ?λη παγ?δα η πολυθρ?να τελικ?. Σε μαγνητ?ζει, σε αγκαλι?ζει, σε χαλαρ?νει, σε υπνωτ?ζει, σε μετατρ?πει απ? ενεργ? παρατηρητ? σε παθητικ? κριτ?.