Ηλ?α? Μπ?λλο?

Ηλ?α? Μπ?λλο?

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ν?α γενι? αποκρατικοποι?σεων ξεκιν? απ? τα περιφερειακ? λιμ?νια

12s6ploio-thumb-large

Στην πλ?ρη αποκρατικοπο?ηση ορισμ?νων εκ των δ?κα περιφερειακ?ν λιμ?νων διεθνο?? ενδιαφ?ροντο? προσανατολ?ζεται η κυβ?ρνηση. Σε σ?σκεψη που πραγματοποι?θηκε αργ? το μεσημ?ρι τη? Π?μπτη? στο υπουργε?ο Ναυτιλ?α? υπ? τον υπουργ? Γι?ννη Πλακιωτ?κη, δ?θηκαν οι σχετικ?? εντολ??.

ΑΡΧΕΙΟ

loading...

Περισσ?τερα