Κ?ριο Αρθρο

Κ?ριο Αρθρο

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατ’ επ?φασιν παλικ?ρι

Τραμπο?κικο? λ?γο?, ψευτοπαλικαρισμο?, λα?κιστικ? ωμ?τητα και διχαστικ? δηλητ?ριο. Τα χαρακτηριστικ? αυτ?, που σημ?δεψαν την κυβερνητικ? θητε?α του, επιστρ?τευσε και χθε? ο τ?ω? αναπληρωτ?? υπουργ?? Υγε?α?.