Παντελ?? Μπουκ?λα?

Παντελ?? Μπουκ?λα?

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ?σο μακρι?, τ?σο κοντ?

Τ?σσερα χρ?νια πριν, οι «Φρουρο? του Δ?σου?» ?ταν περ?που 2.000, ?σα τα μ?λη τη? φυλ?? Κa’ apor, που αποφ?σισαν να προστατε?ουν τον Αμαζ?νιο με τα τ?ξα, τα β?λη και τι? παγ?δε? του?.