Τ?κη? Θεοδωρ?πουλο?

Τ?κη? Θεοδωρ?πουλο?

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι β?ρβαροι τη? δημοκρατ?α?

Ντυμ?νοι με τι? παραδοσιακ?? στολ?? του?, με την πολεμικ? του? κ?μμωση, κρ?δαιναν τα ?πλα του? και φ?ναζαν τα συνθ?ματ? του?. Συνθ?ματα ? τελετουργικ? ξ?ρκια, δοκιμασμ?να στου? αγ?νε? τ?σων χρ?νων, αυτ? που κ?ποτε σκ?ρπιζαν τρ?μο στον εχθρ?.