Τασο?λα Επτακο?λη

Τασο?λα Επτακο?λη

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πεζοπορ?ντα? στη Σ?μο

dsc_2897

Μονοπ?τια, λιθ?στρωτα καλντερ?μια, δασικο? δρ?μοι και αναπ?ντεχε? στ?σει?, σε ?ναν ν?ο οδηγ?, αφιερωμ?νο στι? περιπατητικ?? διαδρομ?? του νησιο?.