ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πρ?σωπα τη? Παρασκευ??

sel152607_page_1_image_0006

Στο 76ο Διεθν?? Φεστιβ?λ Κινηματογρ?φου τη? Βενετ?α? (28/8-7/9) θα κ?νει πρεμι?ρα η ν?α ταιν?α του Κ?στα Γαβρ? «Εν?λικοι στο δωμ?τιο», η οπο?α θα προβληθε? εκτ?? συναγωνισμο?. Βασισμ?νη στο ομ?τιτλο βιβλ?ο του Γι?νη Βαρουφ?κη, αφηγε?ται το σ?ντομο χρονικ? δι?στημα τη? θητε?α? του στο υπουργε?ο Οικονομικ?ν. 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πρ?σωπα τη? Π?μπτη?

gkat_15_2507_page_1_image_0007

Εφυγε χθε? απ? τη ζω? σε ηλικ?α 75 ετ?ν ο σπουδα?ο? Ολλανδ?? ηθοποι?? Ρο?τγκερ Χ?ουερ, πιο γνωστ?? για τον ρ?λο του στο κλασικ? «Blade Runner» του Ρ?ντλε? Σκοτ. 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πρ?σωπα τη? Τετ?ρτη?

gkat_15_2407_page_1_image_0004

Μ?α απ? τι? μεγ?λε? εκπλ?ξει? στα βραβε?α Comic Con 2019 ?ταν οι δηλ?σει? τη? ηθοποιο? Ν?ταλι Π?ρτμαν η οπο?α επιβεβα?ωσε την επιστροφ? τη? στην ταιν?α «Thor: Love and Thunder». Η βραβευμ?νη με Οσκαρ ηθοποι?? θα υποδυθε? και π?λι τον ρ?λο τη? αγαπημ?νη? του Θεο? του Κεραυνο?, Τζ?ιν Φ?στερ, εν? σ?μφωνα με δημοσιε?ματα εκε?νη και ο παραγωγ?? Τ?ικα Γουα?τ?τι ε?χαν συμφων?σει για αυτ? τη συνεργασ?α πριν απ? ?ξι μ?νε? με ?κρα μυστικ?τητα. 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πρ?σωπα τη? Τρ?τη?

02_shannen_doherty_

Η παραγωγ? τη? σειρ?? «Riverdale» θα αφιερ?σει ?λα τα επεισ?δια του επερχ?μενου τ?ταρτου κ?κλου στη μν?μη του ηθοποιο? Λουκ Π?ρι, ο οπο?ο? π?θανε σε ηλικ?α 52 ετ?ν και στη σειρ? υποδυ?ταν τον πατ?ρα του Αρτσι, Φρεντ Αντριου?. Ανακοιν?θηκε ?μω? επ?ση? μια απρ?σμενη προσθ?κη στη σειρ?, αυτ? τη? Σ?νεν Ντ?χερτι.

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ?Κ?

Ευανθ?α Γαλ?νη στην ?Κ?: O καρκ?νο? θα γ?νει χρ?νια ν?σο?

galani-kathimerini-geyma-21-7-19-titina-chalmatzi ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Σε µερικ? χρ?νια θα θεραπε?ουµε πλ?ρω? ολο?να και περισσ?τερου? καρκινοπαθε??». Η Ελλην?δα καθηγ?τρια Ογκολογ?α? ερευν?τρια στη Mayo Clinic Ευανθ?α Γαλ?νη µιλ?ει στην «Κ» αισιοδοξ?ντα? για τη µ?χη κατ? τη? ν?σου και του? τροποποιηµ?νου? ιο?? που µπορο?ν να σκοτ?σουν τα καρκινικ? κ?τταρα.

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πρ?σωπα τη? Παρασκευ??

gkat_15_1907_page_1_image_0005

Ανακοιν?θηκε χθε? η ταιν?α που θα ανο?ξει το προσεχ?? κινηματογραφικ? Φεστιβ?λ Βενετ?α? (28/8). Πρ?κειται για το «The Truth», το ν?ο φιλμ του πολυβραβευμ?νου Ι?πωνα Χιροκ?ζου Κ?ρε-Εντα, ο οπο?ο? κ?ρδισε τον περυσιν? Χρυσ? Φο?νικα στι? Κ?ννε? με του? εξαιρετικο?? «Κλ?φτε? καταστημ?των».

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πρ?σωπα τη? Π?μπτη?

18s1didaskalou

«Εκπληξη» αποτελε? η επιλογ? για τη θ?ση του γενικο? γραμματ?α του ΥΠΠΟ του πολιτικο? μηχανικο? Γι?ργου Διδασκ?λου, ο οπο?ο? μ?χρι πρ?τινο? εκτελο?σε χρ?η γενικο? γραμματ?α στον Δ?μο Αμαρουσ?ου. 

Περισσ?τερα