Matter Of class

edu

Αναζητ?ντα? το ν?ο στην εκπαιδευτικ? διαδικασ?α

Το εκπαιδευτικ? μα? σ?στημα  ?χει επικεντρωθε? στη συγκ?ντρωση ?χρηστων πληροφορ?ων και γν?σεων αντ? να δ?νει ?μφαση σε δεξι?τητε? που ε?ναι χρ?σιμε? στην εποχ? που η τεχνητ? νοημοσ?νη και οι ?ξυπνε? μηχαν?? θα κυριαρχ?σουν στη ζω? μα?. 

sxoleia319240

Πρ?το κουδο?νι στι? 9; - Πυροτεχν?ματα και δι?λογο?

Ο υπουργ?? Παιδε?α? κ. Κ?στα? Γαβρ?γλου χειροκροτ?θηκε απ? του? μαθητ?? ?ταν ε?πε ?τι προωθε? την ιδ?α το σχολε?ο να ξεκιν? (απ? του χρ?νου) στι? 9:00 το πρω?. Πρ?κειται για ιδ?α την οπο?α ο κ. Γαβρ?γλου ε?χε πρωτοαναφ?ρει στι? αρχ?? Αυγο?στου, λ?γε? δηλαδ? ημ?ρε? μετ? απ? την καταστροφικ? πυρκαγι? στην Αττικ?.

sxoleiothrania

Αποψη: Εξω τα Λατινικ?, alea jacta est!

?ξω τα Λατινικ? απ? την  Γ’ Λυκε?ου, αποφ?σισε το Υπουργε?ο Παιδε?α?. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι λυπ?θηκα, καθ?τι τα Λατινικ?, ω? μαθ?τρια τα αγ?πησα ιδια?τερα και αν και τα διδ?χθηκα μ?νον στην τελευτα?α τ?ξη του σχολε?ου, ?χω μια αρκετ? ολοκληρωμ?νη εικ?να για αυτ?.

00ypourgei1-thumb-large

Αποψη: Υπ?ρ τη? Κοινωνιολογ?α?

Οι κοινωνικ?? σπουδ?? καλο?νται να καλ?ψουν αυτ? την αδ?ριτη μορφωτικ? αν?γκη. Μ?σω αυτ?ν κ?θε ν?ο? πολ?τη?, σε ?λα τα εκπαιδευτικ? συστ?ματα των προηγμ?νων χωρ?ν, ?χει τη δυνατ?τητα  να οικειοποιηθε? τι? γν?σει?, τη μεθοδολογ?α και τον τρ?πο σκ?ψη? που θα του εξασφαλ?σουν αναγκα?α εφ?δια για μια αποτελεσματικ? και επωφελ? ?νταξη στην κοινων?α, τ?σο για τον ?διο ?σο και για το κοινωνικ? σ?νολο.

latin

Αποψη: Τα παρεξηγημ?να Λατινικ?

Η απ?φαση του Υπουργο? Παιδε?α? για κατ?ργηση των Λατινικ?ν και αντικατ?στασ? του? απ? την Κοινωνιολογ?α αποτελε? ?να πλ?γμα στι? κλασικ?? σπουδ?? τη? Ελλ?δα?. 

Περισσ?τερα