GAMES

Ηρωα? made in Greece σε κονσ?λε? παιχνιδι?ν

gkat_26_2707_page_1_image_0002

Τον φανταστικ? κ?σμο του ?ρωα Robbie, που καλε?ται να αντιμετωπ?σει το κακ? και να σ?σει την ανθρωπ?τητα απ? τα δειν? που την απειλο?ν, παρουσι?ζει σε Ελληνε? αλλ? και ξ?νου? λ?τρει? των βιντεοπαιχνιδι?ν η νεοφυ?? εταιρε?α Pixel Reign. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Facebook κλε?νει λογαριασμο?? σε Ρωσ?α, Ουκραν?α, Τα?λ?νδη και Ονδο?ρα

fb

Το Facebook ανακο?νωσε ?τι κατ?ργησε λογαριασμο?? στην Ρωσ?α, την Ουκραν?α, την Τα?λ?νδη και την Ονδο?ρα σε μια απ? τι? πιο πρ?σφατε? κιν?σει? που κ?νει για την αντιμετ?πιση μια? «συντονισμ?νη? μη γν?σια? συμπεριφορ??».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

5G: η τεχνολογ?α τη? επ?μενη? γενι?? ?φτασε στην Καλαμ?τα

5g

Απ? τον Σεπτ?μβριο του 2019 η Ευρ?πη μπα?νει στην ν?α εποχ? του διαδικτ?ου, καθ?? τα πρ?τα κινητ? τηλ?φωνα που υποστηρ?ζουν 5G δ?κτυο θα ε?ναι διαθ?σιμα, εν? στ?χο? για τη δι?θεση των παρ?χων στην Ελλ?δα ε?ναι το 2021 με την εκκ?νηση τη? δημιουργ?α? υποδομ?ν σε περιοχ?? τη? χ?ρα?. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π?? να μετατρ?ψετε τη selfie σα? σε κλασικ? ?ργο ζωγραφικ??

kianou

Δεν ?χει προλ?βει να καταλαγι?σει ο θ?ρυβο? απ? την εφαρμογ? FaceApp, με την οπο?α οι χρ?στε? μπορο?ν να «δουν» τον εαυτ? του? σε προχωρημ?νη τρ?τη ηλικ?α - και τι? αντιδρ?σει? για παραβ?αση του ιδιωτικο? χ?ρου - και μια ν?α τ?ση ανατ?λλει: Η εφαρμογ? AI Portraits App δημιουργ?θηκε απ? ερευνητ?? στο MIT-IBM Watson AI Lab και μπορε? να μετατρ?ψει τη selfie σα? σε ?να κλασικ? πορτρ?το, ?ξιο να διεκδικ?σει θ?ση σε μουσε?ο περιωπ??.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Facebook: Πρ?στιμο - ρεκ?ρ 5 δισ. δολαρ?ων για παραβ?σει? περ? προσωπικ?ν δεδομ?νων

fv

Το Facebook θα καταβ?λει πρ?στιμο-ρεκ?ρ ?ψου? 5 δισ. δολαρ?ων για τον διακανονισμ? κυβερνητικ?? ?ρευνα? αναφορικ? με την πρακτικ? του για τα προσωπικ? δεδομ?να και ο κολοσσ?? των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση? θα αναδιαρθρ?σει την προσ?γγισ? του στα ζητ?ματα ιδιωτικ?τητα?, ?πω? ανακο?νωσε η αμερικανικ? ομοσπονδιακ? επιτροπ? Εμπορ?ου (FTC).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ?σο?σουρο? των influencers ?φθασε και στην Ελλ?δα

smartphones

Γερ? δ?ση λ?μψη?, εντυπωσιακ?? selfie φωτογραφ?ε? αλλ? και εκατοντ?δε? followers στα social media ε?ναι μερικ? απ? τα ?πλα που ?χουν στη «φαρ?τρα» του? ?σοι επιθυμο?ν να αποκτ?σουν ? ?χουν αποκτ?σει την ιδι?τητα των influencers. Δι?σημα brands το?? προσεγγ?ζουν για να προωθ?σουν συγκεκριμ?να προ??ντα και υπηρεσ?ε?, πληρ?νοντ?? του? αδρ? και ποντ?ροντα? στην απ?χηση και στην επιρρο? που ?χουν στον κ?σμο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο πρ?το? διαγωνισμ?? μεταξ? τεχνητ?? νοημοσ?νη? και νοημοσ?νη? ζ?ων

n--2

Μερικ? συστ?ματα τεχνητ?? νοημοσ?νη? μπορο?ν να κ?νουν πρ?γματα που ο?τε οι ?νθρωποι δεν ε?ναι σε θ?ση να κ?νουν. ?μω? π?σο ?ξυπνη ε?ναι τελικ? η τεχνητ? νοημοσ?νη και π?? τα π?ει σε πραγματικ?? συνθ?κε? σε σχ?ση με μ?α μ?λισσα, ?να ποντ?κι, ?ναν σκ?λο ? ?ναν χιμπατζ?;

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

fv

Facebook: Πρ?στιμο - ρεκ?ρ 5 δισ. δολαρ?ων για παραβ?σει? περ? προσωπικ?ν δεδομ?νων

Το Facebook θα καταβ?λει πρ?στιμο-ρεκ?ρ ?ψου? 5 δισ. δολαρ?ων για τον διακανονισμ? κυβερνητικ?? ?ρευνα? αναφορικ? με την πρακτικ? του για τα προσωπικ? δεδομ?να και ο κολοσσ?? των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση? θα αναδιαρθρ?σει την προσ?γγισ? του στα ζητ?ματα ιδιωτικ?τητα?, ?πω? ανακο?νωσε η αμερικανικ? ομοσπονδιακ? επιτροπ? Εμπορ?ου (FTC).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

5g

5G: η τεχνολογ?α τη? επ?μενη? γενι?? ?φτασε στην Καλαμ?τα

Απ? τον Σεπτ?μβριο του 2019 η Ευρ?πη μπα?νει στην ν?α εποχ? του διαδικτ?ου, καθ?? τα πρ?τα κινητ? τηλ?φωνα που υποστηρ?ζουν 5G δ?κτυο θα ε?ναι διαθ?σιμα, εν? στ?χο? για τη δι?θεση των παρ?χων στην Ελλ?δα ε?ναι το 2021 με την εκκ?νηση τη? δημιουργ?α? υποδομ?ν σε περιοχ?? τη? χ?ρα?. 

GAMES

gkat_26_2707_page_1_image_0002

Ηρωα? made in Greece σε κονσ?λε? παιχνιδι?ν

Τον φανταστικ? κ?σμο του ?ρωα Robbie, που καλε?ται να αντιμετωπ?σει το κακ? και να σ?σει την ανθρωπ?τητα απ? τα δειν? που την απειλο?ν, παρουσι?ζει σε Ελληνε? αλλ? και ξ?νου? λ?τρει? των βιντεοπαιχνιδι?ν η νεοφυ?? εταιρε?α Pixel Reign.